Logo
framsidepostkortstemplerom sidakontaktlenker
 

Postkort:

Auklandshamn
Buavåg
Eltravåg
Erve
Førde
Kvalvåg
Liereid
Mølstrevåg
Oa
Røykenes
Sveio
Tittelsnes
Tjernagel
Valevåg
Vihovda
Vikse
Våga
Vågedalen
Trovåg
Vikebygd
Kor hen?

Førde

Tittel: Førde, Sønhordland
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall:
Format: Småformat
Tittel: Præstegaarden, Førde, Søndhordland
Utgjevar: Norsk Lystryk- & Reproduk-Anstalt
Nr:
Årstall:
Format: Småformat
Tittel: Parti af Førde, Søndhordland
Utgjevar: Norsk Lystryk- & Reproduk-Anstalt
Nr:
Årstall: 1912
Format: Småformat
Tittel: Parti fra Førde, Søndhordland
Utgjevar: Lars Olsens forlag, Stavanger
Nr:
Årstall: Postgått 1912
Format: Småformat
Tittel: Førde i Søndhordland.
Utgjevar: Einar Oulii
Nr:
Årstall: Postgått 1910
Format: Småformat
Tittel: Førde i Søndhordland
Utgjevar: Einar Oulii
Nr:
Årstall: Postgått 1907
Format: Småformat
Tittel: Førde, Sønhordland
Utgjevar: Ukjend
Nr: 590
Årstall: Postgått 1927
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning
Nr:
Årstall: Postgått 1915
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning
Nr:
Årstall: Postgått 1915
Format: Småformat
Tittel: Førde
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall: Postgått 1906
Format: Småformat
Tittel: Førde
Utgjevar: S. K. (Kanelønning)
Nr:
Årstall: 1906
Format: Småformat
Tittel: Parti af Førde, Søndhordland.
Utgjevar: Fot. Anthonsen.
Nr:
Årstall: Postgått 1910
Format: Småformat
Tittel: Parti fra Førde. Søndhordland
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall: Postgått 1913
Format: Småformat
Tittel: Førde i Søndhordland
Utgjevar: Einar Oulii
Nr:
Årstall: Postgått 1908
Format: Småformat
Tittel: Fra Førde Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning
Nr:
Årstall: 28.4.1917
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning
Nr:
Årstall: 28.4.1917
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordland.
Utgjevar: Ukjend
Nr: 22
Årstall:
Format: Småformat
Tittel: Førde
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall: Postgått 1910
Format: Småformat
Tittel: Parti fra Førde, Søndhordland
Utgjevar: Lars Olsens forlag, Stavanger
Nr:
Årstall: Postgått 1910
Format: Småformat
Tittel: Parti fra Førde. Søndhordland
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall: Postgått 1915
Format: Småformat
Tittel: Førde
Utgjevar: S. K. (Kanelønning)
Nr:
Årstall: 1906
Format: Småformat
Tittel: Fraa Førde Sunnhordland.
Utgjevar:
Nr: 17
Årstall: Postgått 1919
Format: Småformat
Tittel: Fraa Førde Sunnhordland.
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall:
Format: Småformat
Tittel: Fraa Førde Sunnhordland.
Utgjevar:
Nr:
Årstall: Postgått 1918
Format: Småformat
Tittel: Førde
Utgjevar:
Nr:
Årstall: Ca. 1910
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordland.
Utgjevar:
Nr: 22
Årstall: Postgått 1922
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning.
Nr:
Årstall: 28.4.1917
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning.
Nr:
Årstall: Postgått 1915
Format: Småformat
Tittel: Fra Førde, Søndhordl.
Utgjevar: S. Kanelønning.
Nr:
Årstall: 28.4.1917
Format: Småformat
Tittel: Fra Førde, Sunnh.
Utgjevar: Kanelønning
Nr:
Årstall: Postgått 1928
Format: Småformat
Tittel: Fra Førde Sunnh.
Utgjevar: Kr. Hanssen.
Nr:
Årstall: Postgått 1914
Format: Småformat
Tittel: Fra Førde, Sunnh.
Utgjevar: Kr. Hansen.
Nr: Postgått 1933
Årstall:
Format: Småformat
Tittel: Førde Søndhordaland
Utgjevar: Ukjend
Nr:
Årstall: 1939
Format: Småformat
Tittel: Førde, Sunnhordland.
Utgjevar: Olaf Olsen
Nr:
Årstall:
Format: Småformat
Tittel: Førde i Sunnhordland.
Utgjevar: Nils Sund
Nr: Postgått 1948
Årstall:
Format: Storformat
Tittel: Førde, Sunnhordland.
Utgjevar: Olaf Olsen
Nr:
Årstall: Postgått 1944
Format: Småformat
Tittel: Førde i Sunnhordland.
Utgjevar: Nils Sund
Nr:
Årstall: Postgått 1948
Format: Storformat
Tittel: Førde i Sunnhordland
Utgjevar: Nils Sund
Nr:
Årstall:
Format: Storformat
Tittel: Fra Förde i Hordaland.
Utgjevar: Telemark Flyselskap A.S
Nr: 47641
Årstall: 1959
Format: Storformat
Tittel: Förde Skule, Förde i Hordaland Nytt!
Utgjevar: Telemark Flyselskap A/S
Nr: 47658
Årstall: 1959
Format: Storformat
Tittel: Bergtun, Førde Nytt!
Utgjevar: Telemark Flyselskap A/S
Nr: 47671
Årstall: 1959
Format: Storformat
Tittel: Fra Førde i Hordaland
Utgjevar: Widerøe`s Flyveselskap A.S
Nr: 65917
Årstall:
Format: Storformat
Tittel: Fra Førde i Hordaland
Utgjevar: Widerøe`s Flyveselskap A.S
Nr: 65933
Årstall: Postgått 1966
Format: Storformat
Tittel: Førde i Hordaland
Utgjevar: Widerøe`s Flyveselskap A.S
Nr: 176920
Årstall: Postgått 1972
Format: Storformat
Tittel: Frå Førde i Hordaland.
Utgjevar: Widerøe`s Flyveselskap & Polarfly A.s
Nr: 70034
Årstall: Postgått 1961
Format: Storformat
Tittel: Frå Førde i Hordaland.
Utgjevar: Widerøe`s Flyveselskap & Polarfly A.s
Nr: 70039
Årstall: Postgått 1957
Format: Storformat

 

 

 

 

copyright © sveiokort.com - kontakt: post@sveiokort.com